Dobó Balázs és Gutléber Csaba

MESTERSÉGES VILÁGOK NYOMÁBAN

A VILÁGHÁLÓ ÉS A JÁTÉKIPAR SZIMBIÓZISA

Szakdolgozatunk keretein belül bemutatjuk a masszívan többjátékos online szerepjátékok és a virtuális világok legfontosabb jellegzetességeit, és az általuk az élet különböző területein generált hatásokat. Egy olyan jelenséget, melynek piacát 2 milliárd dollárra prognosztizálják 2008-ra, 16 milliós előfizetői táborral büszkélkedhet, komplex gazdasági rendszerével és társadalmi struktúrájával eddig nem tapasztalt hatásokkal van világunkra.

Az átfogó elemzéseket megalapozandó a dolgozat elején általánosságban foglalkozunk a játék definíciójával, a játékra ösztönző hatásokkal, majd a virtuális világok kialakulásának történetét mutatjuk be, valamint azok alapvető működési mechanizmusát.

Dolgozatunk tengelyét képezi a szintetikus világok társadalmi és gazdasági jellemzőinek elemzése, mellyel arra próbálunk rámutatni, hogy bár virtuálisnak nevezzük ezen világokat, működésükben mégsem állnak távol valós világunkban tapasztaltaktól. Természetesen nem mehetünk el a jellemzőknek a fizikai világunkra gyakorolt hatásai mellett sem, mivel egyre égetőbb kérdéseket vetnek fel: a kialakult üzleti modellek és másodlagos piacok, a függőség, az erőszakos cselekedetek, valamint a kormányi szabályozások kérdése.

A behatóbb gazdasági és társadalmi elemzésekkel nyújtott átfogó kép mellett egy másik célunk is volt, mégpedig, hogy kitekintünk a jövőbe, keresve a játékok és általánosságban a virtuális világok fejlődésének lehetséges útjait, valamint bemutatva azt, hogy a távolabbi jövőben hogyan válhatnak mindennapi életünk részévé a virtuális világok.

2008Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar E-Business kutatóközpont

Szakdolgozat letöltése